В залата са представени ценности, дарени на НИМ от двукратния олимпийски шампион по борба Боян Радев. Колекцията включва над 170 предмета – икони, църковна утвар, дърворезби, каменна пластика, български и международни награди и отличия, получени от шампиона по време на неговата спортна кариера, както и след нея, като израз на огромните му заслуги за спорта и културата на Република България.

Сред най-интересните предмети от колекцията е богатата сбирка от надгробни и оброчни релефи от римската епоха.

Във фигуралната украса на надгробните паметници мога да се видят редки изображения на войни в бойно снаряжение, както и портрети на починалите, които представят развитието на римската потретна пластика по долината на Струма през периода ІІ – ІІІ в. Представените сцени с „погребално угощение“ са израз на идеята за вечното блаженство в задгробния свят и за приобщаването на мъртвия към безсмъртните херои. Надписите върху плочите, сред които се разчитат и тракийски имена, разкриват етническото и социалното многообразие на населението в римските провинции.

Изключително интересна група паметници са оброчни релефи на Артемида, представена в нейния архаичен образ на покровителка на природата и живота, в която се долавя отглас от старата тракийска почит към Великата богиня майка в едно от проявленията й като Потния Терон (покровителка на животните).

Scroll to Top