Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър.

НИМ обявява обществена поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър“

Scroll to Top