Обща информация

В дигиталната библиотека на Националния исторически музей ще намерите специализирана научна литература. Тя включва история, археология, етнография, нумизматика, изкуствознание, сфрагистика и други.

Известия на Националния исторически музей

1 2 3

Специализираната научна библиотека в Националния исторически музей е създадена едновременно със създаването на самия музей – на 5 май 1973 г. Работата по набавянето на книжния фонд и организацията на книгозаемането обаче, както и организационните дейности по същинското създаване на музея, започват година по-късно.
Огромната част от книжния фонд в библиотеката днес са книги, които са обичайни за една музейна библиотека. Същевременно през последния половин век са натрупани и значителен брой ценни и редки издания добити като дарение и нарочно откупувани за ползване от музейните специалисти. Точно тези ценни и редки издания ще започнем да представяме в тази рубрика на Дигиталната ни библиотека всеки петък.
Защо в петък? Заради символното значение на този ден за НИМ – Разпореждането на Бюрото на Министерския съвет за създаването на Националния исторически музей е обнародвано в Държавен вестник, тоест влиза в сила, в неговия бр. 90 от 25 май, който през 1973 г. се пада именно в петък.
Още в началото е нужно едно уточнение. Ценните и редки издания, които ще представяме в тази рубрика, са само и единствено, според сегашния ни замисъл, от библиотечния фонд в Националния исторически музей, а не от сбирките във фонда на музея – макар там да се съдържат много по-голям брой ръкописи, старопечатни книги и редки издания, някои от които са със световно значение – Охридския препис на „История“ на куропалата Йоан Скилица от XIII в. (единствената голяма средновековна летопис, която се съхранява в България), Боянският псалтир също от XIII в. и пр.

Животът и великите победи на граф Александър Василиевич Суворов-Римникски, княз Италийски, генералисимус на руската войска. С добавени анекдоти за него, събрани по последните най-нови сведения. 1880 // 216 с. (150+66)

Без указан автор на текста. Възможно е основният текст (150 с.) да е именно на…

Прочети повече
Scroll to Top