Дигитална библиотека

Обща информация

В дигиталната библиотека на Националния исторически музей ще намерите специализирана научна литература. Тя включва история, археология, етнография, нумизматика, изкуствознание, сфрагистика и други.

Известия на Националния исторически музей

Монографии, сборници и каталози

БългарскиEnglish