През късната античност и средновековието крепостта попада в хинтерланда на Адрианопол и същевременно по трасето на меридионалния път, свързващ провинции Долна Мизия и Тракия, а през средновековието – Българската държава и Византийската империя.

Граничната крепост Букелон – минало и настояще

Scroll to Top