Грижливо издание на първоначалния текст на забележителния труд на Андрей Грабар, създаден по поръчка и със съдействието на Лекции по изящни изкуства „Андрю Мелън“; Изданието е осъществено чрез дарения от фондациите на богатия финансист, индустриалец и меценат Андрю Мелън (1855-1937) и на неговата дъщеря Айлса Мелън Брус (1901-1969)

Андрей Грабар Християнската иконография: изследване на нейния произход. Princeton University Press,
Принстън: 1968 г.

André Grabar Christian Iconography: a Study of its Origins. The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961. Princeton University Press, Princeton: 1968 // 432 р.

Андрей Грабар Християнската иконография: изследване на нейния произход. Лекции по изящни изкуства „Андрю Мелън“, 1961. Princeton University Press, Принстън: 1968 // 432 с.

Scroll to Top